آشنایی با مافیا و قوانین آن رایگان
۲۲ آبان ۱۳۹۵
28 نمایش

آشنایی با مافیا و قوانین آن

هدف از ایجاد”MAFIA”:
۱٫آشنایی با مافیا و قوانین آن
۲٫معرفی تاریخ مافیا در ملل مختلف
۳٫معرفی مافیا در کشور های متفاوت
۴٫تاثیر مافیا در زندگی ملت ها
۵٫نقش مافیا در تقسیم قدرت در دولت ها

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید