آموزش سیاه قلم رایگان
۱ شهریور ۱۳۹۵
30 نمایش

آموزش سیاه قلم

این کانال با محوریت بررسی هنر های تجسمی دارای منحصر به فرد ترین سیستم های آموزش فرد به فرد تکنیک های هنری در کشور می‌باشد. روند انجام آموزش بدین صورت بوده که دوستان پس از عضویت در کانال و ارتباط با ادمین کانال و ارسال مشخصات فردی خود، به صورت ترم های یک ماهه (که در حال حاضر رایگان می‌باشد) در بین هنرجویان دوره های غیرحضوری تکینک های مورد ارائه برای تدریس در کانال(از جمله تکنیک سیاه قلم-سبک هایپر رئال، تکینک پاستل گچی-سبک رئال) ثبت نام می‌نمایند و تمرینات مرتبط با هر هنرجو به صورت مجزا برای وی ارسال می‌گردد. پس از این مرحله هنرجو در زمانهای مشخص در طول هفته تمرینات را برای ادمین ها ارسال نموده و پس از بررسی توسط مدرس دوره ها(استاد حامد پورعلی) در همان هفته برای هنرجوسان ارسال می‌گردد. همچنین پیشرفت هنرجویان در دوره های غیرحضوری در زمانهای مشخص با هماهنگی هنرجویان به اطلاع سایر اعضای کانال می‌رسد. علاوه بر این، موارد آموزشی دیگری در ارتباط با هنرهای تجسمی نیز جهت مشاهده اعضای کانال به صورت مستمر در کانال قرار می‌گیرد.
برخی از قوانین و موارد آموزشی کانال به شرح زیر می‌باشد:
o به غیر از شرح تمرینات دروس مدرس و آثاری که به عنوان نمونه با هماهنگی هنرجو در کانال قرار داده می‌شود، نکات اصلاحی و سایر موارد در ارتباط با تمرین هر هنرجو برای هر هنرجو به صورت جداگانه ارسال می‌گردد(و بدون هماهنگی در کانال قرار نمی‌گیرد).
o ارسال نام و نام خانوادگی هنرجویان در زمان ارسال هر اثر ضروری می‌باشد.
o موارد مرتبط با هر هنرجو در دوره‌های غیرحضوری در ساعات ابتدایی روزهای غیرتعطیل به اطلاع هنرجویان می‌رسد.
o لطفا ارسال نمونه آثار و تمرینات هنرجویان دوره‌ی غیر حضوری، تنها در ساعات ۱۸ الی ۲۱ روزهای غیرتعطیل صورت پذیرد.

• لیست نام و تصاویر مرتبط با ابزار تکنیک مورد بررسی در دوره، درابتدای هر ماه معرفی می شود.
• هر سه ماه یکبار به عنوان هدیه به دوستان هنرجوی بخش آموزشی، هنرجویی که بهترین پیشرفت و عملکرد را داشته باشند، پرتره‌ای از چهره خودشان یا شخص دیگری که به ادمینهای کانال معرفی می نمایند، اثری با تکنیک پاستل در ابعاد ۵۰ در ۷۰( که توسط مدرس طراحی شده) اهدا می گردد.

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید