آنژیوگرافی بیمارستان شهید مصطفی خمینی رایگان
۶ آذر ۱۳۹۵
19 نمایش

آنژیوگرافی بیمارستان شهید مصطفی خمینی

هدف از ایجاد این کانال اشنایی عموم مردم و تمام اقشار جامعه با قلب و کارکرد و بیماری های قلبی و نحوه درست زندگی کردن و نحوه آنيیوگرافی و آنژیوپلاستی می باشد و این کانال مختص آنژیوگرافی ( مرکز قلب) بیمارستان شهید مصطفی خمینی می باشد

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید