آنژیوگرافی بیمارستان شهید مصطفی خمینی رایگان
۶ آذر ۱۳۹۵
7 نمایش

آنژیوگرافی بیمارستان شهید مصطفی خمینی

هدف از ایجاد این کانال اشنایی عموم مردم و تمام اقشار جامعه با قلب و کارکرد و بیماری های قلبی و نحوه درست زندگی کردن و نحوه آنییوگرافی و آنژیوپلاستی می باشد و این کانال مختص آنژیوگرافی ( مرکز قلب) بیمارستان شهید مصطفی خمینی می باشد

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید