تلگرام پندهای زندگی رایگان
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
51 نمایش

تلگرام پندهای زندگی

#تــقــدیـــــم بـــه شـــمــاکـه لـایـــق #بــهــتــریــنهــا

هـــســتـــیــن⚘

تــا#خــــدا هــــســـت❤نـا امــــیــدی چــــــرا⚘

#امــیـــدبــه زنــدگــیـ

#پــنـد هــایـ_زنـدگـیـ⚘

#جــــمـــلاتــ_انــــگـــیــزشـــــ

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید