ربات ضد اسپم تلگرام 2
۱۹ مهر ۱۳۹۵
931 نمایش
افزودن به تلگرام

ربات ضد اسپم تلگرام

لیست ربات های ضد اسپم

ربات ضد تبلیغ تلگرام

دانلود ربات ضد لینک

این ربات ضد اسپم تلگرام است
🌟بخش کوچک از قابلیت ها را میگویم
🙊هنگام تعطیلی گروه پیام هارا حذف میکند
😆اگه یکی پنج یا ده پیام پشت سر هم بدهد به عنوان اذیت انرا حذف میکند
😬لینک را حذف میکند (مثلا تبلیغات)
😮استیکر را حذف میکند
😏میتوانید کسی را سایلنت کنید تا نتواند پیام بدهد
😐نشان دادن ارز ساعت تاریخ و غیره
😍تبدیل استیکر به عکس
😕اگه کسی در گروه فحش میدهد میتوانید فحش را قفل کنید تا ربات پاک کند
😌هر انچه که شما بخواهید فراهم میشود
👌برای اطلاعات بیشتر به گروه ساپورت مراجعه کنید

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید