زوج درمانی شناختی رفتاری رایگان
۱۰ مهر ۱۳۹۵
156 نمایش

زوج درمانی شناختی رفتاری

این کانال با هدف بهبود روابط زوجین وکاهش مشکلات زناشویی ایجاد شده و شامل مطالب روانشناسی و مهارتهای زناشویی است که توسط کارشناس ارشد خانواده با نظارت دکترای مشاوره خانواده ایجاد شده است.

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید