۱ نظر

  1. من قبلا در یک سایت دیگر با این کانال آشنا شدم
    از نظر محتوی یکی از بهترین کانالهایی می باشد که شخصا تا به امروز از آن بهره مند شده ام
    و مطالب آن همگی برگرفته از بزرگان دین و عرفان و فلسفه بوده
    بسیاری از مجهولاتی که همواره با آن درگیر بوده ام را پاسخش را در این کانال یافته ام

پاسخ دهید