مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی رایگان
۵ مرداد ۱۳۹۵
21 نمایش

مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی

شرکت ایمن سرای پژوهش گلستان با نام علمی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی به شماره ثبت ۱۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۶۰۲۸ در سامانه ثبت شرکت ها برای شما پژوهشگران عزیز قابل پیگیری است.
اهم فعالیت های مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی
۱٫ ترجمه تخصصی تمامی متون توسط Phd مربوطه
۲٫چاپ مقاله در ژورنال ها، کنفرانس ها و همایش های معتبر دنیا
۳٫ ارائه خدمات متنوع در حوزه چاپ و نشر کتاب های علمی مخصوصا ایالات متحده آمریکا
۴٫ تحلیل آماری پایان نامه و پژوهش ها
۶٫ مشاوره در امر پایان نامه و استخراج مقاله و کتاب از پایان نامه

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید