کانال امروز من رایگان
۵ آذر ۱۳۹۵
5 نمایش

کانال امروز من

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛
یکی دیروز و یکی فردا
آنکه امروز را از دست میدهد فردا را نخواهد یافت ،
هیچ روزی از ⚡️امروز من ⚡️باارزش تر نیست …

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید