کانال امروز من رایگان
۵ آذر ۱۳۹۵
14 نمایش

کانال امروز من

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛
یکی دیروز و یکی فردا
آنكه امروز را از دست ميدهد فردا را نخواهد يافت ،
هيچ روزي از ⚡️امروز من ⚡️باارزش تر نيست …

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید