کانال حقوقی سمات رایگان
۲۰ تیر ۱۳۹۵
18 نمایش

کانال حقوقی سمات

کانال فوق حاوی مطالبی به این شرح است:
✅ارائه نکات طلایی حقوقی در فلش کارت
✅ارائه تست های حقوقی با پاسخنامه تشریحی
✅ارائه جزوات آموزشی تلخیص شده و کارآمد
✅ارائه تدریس های صوتی اساتید
✅ارائه کتب های الکترونیکی در قالب مجموعه آفیس
✅ارائه منابع قوی برای آزمون های حقوقی

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید