معرفی گروه تلگرام

معرفی گروه تلگرام

معرفی گروه تلگرام

برای تبلیغ و معرفی گروه تلگرام خود از فرم زیر استفاده نموده و در فیلد مکان تبلیغ ، تبلیغ گروه را انتخاب کنید  و در صورتی که قصد تبلیغ برای کانال تلگرام خود را دارید لطفا از صفحه معرفی کانال تلگرام استفاده نمایید . 

هزینه تبلیغ گروه در کانال لینک وب  , 6000 تومان می باشد که از طریق فرم زیر می توانید اقدام نمایید.

 

تومان