پرداخت کارتی

چه امتیازی می دهید ؟

 

در صورت عدم امکان پرداخت اینترنتی میتوانید مبلغ تبلیغ خود را به شماره کارت ۹۶۸۸ – ۴۸۵۳ -۳۳۷۸- ۶۱۰۴ بانک ملت بنام مظلومی واریز نموده و شماره پیگیری پرداخت و مشخصات تبلیغ خود را از طریق تلگرام به ایدی idyou@ یا شماره 09194022602 برای ما ارسال نمایید .

 

Powered by تور استانبول ارزان